Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2009

Οι προυποθέσεις για την επίτευξη των παραπάνω στόχων

Ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για την επίτευξη των παραπάνω στόχων είναι η ενεργή συμμετοχή του διδάσκοντος, δηλαδή εμού καθ' όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Κρινεται αναγκαίο να έχω εξασφαλίσει τον κατάληλο εξοπλισμό κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όπως ένα φορητο ηλεκτρονικό υπολογιστή, ο οποίος θα έχει πόσβαση στο internet και τα μαθητικά υποκείμενα θα είναι σε θέση να έχουν ενεργή συμμετοχη στην απόκτηση πληροφοριών ή ένα projector ώστε να παρουσιαστούν σε όλη την τάξη εικόνες από διαφορετικά οικοσυστήματα και τα μαθητικά υποκείμενα να μπορέσουν να προσδιορίσουν τις ανάμεσά τους διαφορές.

Επιπλέον, ένα συμαντικό πλεονέκτημα στην όλη μαθητική διαδικασία θα ήταν να χωριστουν οι μαθητές σε ομάδες, όπου η κάθε ομάδα θα αντιπροσωπεύει το εκάστοτε οικοσύστημα :

1)Η ομάδα του ορεινού οικοσυστήματος

2)Η ομάδα του πεδινού οικοσυστήματος

3)Η ομάδα του θαλάσσιου οικοσυστήματος

4) Η ομάδα του οικοσυστήματος της πόλης

Οι μαθητές κάθε ομάδας θα συλλέξουν πληροφορίες για το οικοσύστημα που αντιπροσωπεύουν. Οι πληροφορίες αυτές θα αφορούν τους βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες, που ενυπάρχουν στο οικοσύστημα της ομάδας τους στις τροφικές αλυσίδες που αναπτύσονται, ποιά ζώα και φυτά αναπτύσονται στο εν λόγω οικοσύστημα κ.α

Μετά από αυτή την έρευνα των μαθητών τους δίνω τη δυνατότητα η κάθε ομάδα να παρουσιάσει τις πληροφορίες που συνέλλεξε.

Έπειτα χρησιμοποιώ την τεχνική των ερωταποκρίσεων, κάνω δηλαδή ερωτήσεις σε κάθε μία ομάδα ξεχωριστά και κατανοώ κατα πόσο τα μαθητικά υποκείμενα έχουν εκπληρώσει τους στόχους που έθεσα.

Στη συνέχεια χρησιμοποιώ την τεχνική του καταιγισμού ιδεών, καθώς ένας από τους επιμέρους στόχους είναι τα μαθητικά υποκείμενα να αναλύσουν και να εντοπίσουν τους τρόπους με τους οποίους θα λυθούν τα διάφορα προβλήματα αναφορικά με τις τροφικες αλυσίδες.

Τέλος, επειδή όπως είναι φυσικό θα υπάρχουν ερωτήματα, τα οποία δεν θα μπορούν να αντιμετωπίσουν τα μαθητικά υποκείμενα να λυθούν στα πλαίσια μιας συζήτησης τόσο ανάμεσα στις διάφορες ομάδες αλλά και ανάμεσα στην εκάστοτε ομάδα με εμένα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου