Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2009

Επιμέρους αντικειμενικοί στόχοι

Οι επιμέρους διδακτικοί στόχοι είναι άμεσα εξαρτημένοι με τη δομή που έχει το εν λόγω κεφάλαιο:


 • Να περιγράψουν ένα θαλάσσιο, ένα ορεινό, ένα πεδινό και ένα οικοσύστημα πόλης.

 • Να διακρίνουν τα οικοσυστήματα μεταξύ τους.

 • Να εντοπίσουν τις διαφορές ανάμεσα στα οικοσυστήματα.

 • Να διακρίνουν τους βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες στα οικοσυστήματα.

 • Να περιγράψουν τις σχέσεις που διέπουν τους βιοτικούς και τους αβιοτικούς παράγοντες.

 • Να εντοπίσουν τι χρειάζονται τα ζώα και τα φυτά, για να ζήσουν σε ένα οικοσύστημα.

 • Να περιγράψουν τις τροφικές αλυσίδες που αναπτύσσονται στα οικοσυστήματα.

 • Να διακρίνουν τις τροφικές αλυσίδες ανάμεσα στα οικοσυστήματα.

 • Να επιλέξουν και να περιγράψουν μία διαταραχή στη τροφική σλυσίδα ενός οικοσυστήματος.

 • Να εντοπίσουν τον τρόπο, που οι δραστηριότητες του ανθρώπου επιρεάζουν τις τροφικές αλυσίδες των οικοσυστημάτων.

 • Να εντοπίσουν τα διαδοχικά προβλήματα που προκαλούνται λογω διαταραχής της τροφικής αλυσίδας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου