Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2009

Γενικός διδκτικός στόχος  1. Να κατακτήσουν την έννοια της λέξης οικοσύστημα και έπειτα την ίδια την έννοια του οικοσυστήματος.


  2. Να μάθουν από τι αποτελείται κάθε οικοσύστημα.


  3. Να κατανοήσουν τα διαφορετικά είδη των οικοσυστημάτων και τις σχέσεις διέπουν τα μέλη του.


  4. Να κατανοήσουν τη σημασία της διατήρησης της ισορροπίας στα οικοσυστήματα.


  5. Να εκτιμήσουν τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί λόγω διαταραχής της ισορροπίας στα οικοσυστήματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου